Παιδική Κατάθλιψη

Η κατάθλιψη είναι μια ανωμαλία του εγκεφάλου η οποία επηρεάζει το άτομο στο σύνολό του, στο πως αισθάνεται, σκέφτεται και δρα.

Σχολικός Εκφοβισμός

Στην Ελλάδα ο όρος bullying - εκφοβισμός μεταφράζεται ως "παλικαρισμός ή νταηλίκι" ως προς μαθητές κυρίως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.