Ειδική Διαπαιδαγώγηση Μαθησιακών Δυσκολιών

Η ειδική διαπαιδαγώγηση έχει σκοπό την αξιολόγηση και αντιμετώπιση μαθησιακών διαταραχών. Οι μαθησιακές διαταραχές μπορεί να είναι ειδικές ή να εμφανίζονται στα πλαίσια Διαταραχών της Επικοινωνίας και του Λόγου, Νοητικής Υστέρησης ή Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας κτλ.
Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και προσαρμόζεται στις ικανότητες, δυσκολίες και ανάγκες του κάθε παιδιού ή εφήβου, όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση από τον παιδοψυχίατρο. Με βάση τη διαγνωστική αξιολόγηση γνωστοποιούνται στους γονείς οι τομείς στους οποίους οι ικανότητες του παιδιού είναι ελλιπείς και έτσι καταρτίζεται ένα πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από λογοπαιδικό, εργοθεραπευτή ή τον ειδικό παιδαγωγό σε συνεργασία με τον παιδοψυχίατρο.
Η συνεργασία με το σχολικό περιβάλλον του παιδιού και η ενεργός συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες και συμβάλλουν στην επιτυχία του.
Το παιδί διδάσκεται κατά περίπτωση τον τρόπο αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και συντονισμού της πληροφορίας που σχετίζεται με τη μάθηση και τις τεχνικές για την γνώση και την κατανόηση, για το επίπεδο και τις δυνατότητες της σκέψης, για τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών και την οικοδόμηση της γνώσης.