Ομαδική Θεραπεία

Ομάδες Παιδιών

Η λειτουργία της ομάδας έχει ξεκάθαρο στόχο και μεθοδολογία. Αφορά την αναπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της λογικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας.

Ομάδες Εφήβων

Η ομάδα στους εφήβους προάγει την αποδοχή της διαφορετικότητα των ανθρώπων, την αυτογνωσία το σεβασμό τη φιλία την αυτονομία και την ανεξαρτησία.