Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση

Η παιδοψυχιατρικη παρακολούθηση ενδείκνυται:

1. την γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, η θεραπεία αυτή στηρίζεται στην άποψη ότι τα ανεπιθύμητα συναισθήματα και συμπεριφορές πηγάζουν από συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.

Οι γνωστικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις επιφέρουν αλλαγές στη σκέψη, συναισθήματα, συμπεριφορά (Kendall 1991).

2. την θεραπεία συμπεριφοράς, η οποία αποσκοπεί να εκπαιδεύσει το παιδί ή τον έφηβο στη χρήση πιο αποδεκτών τρόπων συμπεριφοράς. Το παιδί ή ο έφηβος μαθαίνει να διαχειρίζεται τα συναισθήματα θυμού και ματαίωσης, να αναγνωρίζει και να ρυθμίζει τις σκεψεις, καλιεργεί την ενσυναίσθηση, μειώνει την παρορμητικότητα.

3. Η φαρμακοθεραπεία συνίσταται μόνο σε τεκμηριωμένα ψυχιατρικά νοσήματα ή όταν κάποιες συμπεριφορές δεν ελέγχονται με άλλους εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας.