Παιγνιοθεραπεία

Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την ψυχοθεραπεία στους νέους που αντιμετώπιζαν ψυχικές διαταραχές (μετατραυματικό στρες, ειδικές φοβίες). Σ’ εκείνο το πλαίσιο, το παιχνίδι γίνεται ένας τρόπος ώστε τα παιδιά να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και να βρουν μηχανισμούς αντιμετώπισης.

Η θεραπεία αυτού του είδους, μέσω παιχνιδιού, πραγματοποιείται στα παιδιά άγχος, φοβίες, εμμονές, δύσκολες συμπεριφορές, υπερκινητικότητα. Χρήσιμη και αποτελεσματική είναι στη Διαχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και σε παιδιά με νοητική υστέρηση.
Η θεραπεία αυτή είναι μία τεχνική βασισμένη στο παιχνίδι που στηρίζεται στα καθαυτά ενδιαφέροντα ή στις έμμονες ιδέες των παιδιών ώστε να αναπτυχτούν σχέσεις και δεξιότητες κοινωνικές – επικοινωνιακές.
Το παιχνίδι είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για τα παιδιά (και μερικές φορές ακόμη και για τους ενηλίκους) ώστε να εμπλακούν σε μια πραγματικά αμοιβαία αλληλεπίδραση. Με την κατάλληλη χρήση το παιχνίδι μπορεί ακόμη να επιτρέψει στα νεαρά παιδιά να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους, το περιβάλλον τους και τις σχέσεις με τους γονείς, τα αδέρφια και τους συνομηλίκους τους.
Πολύ συχνά επίσης, η θεραπεία μέσω παιχνιδιού μπορεί να επιτρέψει στους γονείς να αναλάβουν έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού. Η θεραπεία αυτή μπορεί να διδαχθεί στους γονείς, και με την πάροδο του χρόνου, οι γονείς να μπορούν να γίνουν οι ίδιοι θεραπευτές του παιδιού τους, ενώ ταυτόχρονα οικοδομούν μια πιο ισχυρή και σημαντική σχέση. Το άτομο που έχει το ρόλο του ειδικού θεραπευτή θα καθίσει στο πάτωμα με το παιδί σας και θα ασχολείται μαζί του αποκλειστικά όσο διαρκεί το παιχνίδι.
Καθώς ένα παιδί γίνεται ικανότερο στο να σχετίζεται με άλλους, κι άλλα παιδιά μπορούν να έρθουν στην παρέα και πιο σύνθετες κοινωνικές δεξιότητες να αναπτυχθούν.