Συμβουλευτική Γονέων

Σκοπός της Συμβουλευτικής Γονέων είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η υποστήριξη των γονέων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθώς και στη πρόληψη αλλά και διαχείριση προβληματικών φαινομένων καθόλα τη διάρκεια της σχολικής ζωής ειδικά των παιδιών με Αυτισμό, ελλειμματική προσοχή, ελαφρά νοητική υστέρηση.
Τα παιδιά συνήθως δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα μόνα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται μία εξατομικευμένη θεραπεία του ίδιου του παιδιού, με παράλληλη βοήθεια προς τους γονείς. Σε ηπιότερες περιπτώσεις είναι πιθανό να αρκεί η συμβουλευτική γονιών για την αντιμετώπιση των προβληματων.