Συνταγογράφηση

Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης-διάγνωσης υπάρχει δυνατότητα συνταγογραφησης θεραπειών ειδικής αγωγής του ΕΚΠΥ-ΕΟΠΥΥ, Ταμεία Στρατού και Αεροπορίας. Συνταγογράφηση για Λογοθεραπεια, Εργοθεραπεια, Ειδική Διαπαιδαγώγηση, Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική Γονέων άλλα και Φαρμακοθεραπείας, οπού αυτή κρίνεται αναγκαία και ωφέλιμη για τον ασθενή.

Η ιατρός δεν έχει σύμβαση με ταμεία.