Θεραπείες Συμπεριφοράς Παιδιών

Οι θεραπευτές συμπεριφοράς στηρίζονται στην άποψη ότι τα ανεπιθύμητα συναισθήματα και οι συμπεριφορές πηγάζουν από συγκεκριμένους τρόπους σκέψης. Οι γνωσιακές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στη σκέψη, στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά (Kendall, 1991). Το κάθε άτομο αναλόγως την ηλικία που βρίσκετε και το αναπτυξιακό του στάδιο μπορεί να μάθει να αναδομεί τη σκέψη του ώστε να οδηγείται σε λιγότερο δυσλειτουργικές αντιδράσεις.
Με την σταδιακή αποδοχή της ανωτέρω θεραπείας στους εφήβους, έγινε κατανοητό πως και τα μικρότερα παιδιά, αυτά κάτω των 8 ετών μπορούν να αποκτήσουν προσβασιμότητα στις σκέψεις τους και να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση των συναισθημάτων τους, αναπτύχθηκε και εξελίχθητε το γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο παρέμβασης για τις εξής διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας: